SLOT ZUYLEN TOERNOOI SINDS 1995

SLOT ZUYLEN TOERNOOI 2024
27ste EDITIE

Steun Slot Zuylen

WELKOM OP DE PAGINA VAN HET SLOT ZUYLENTOERNOOI

 

Iedere zomer organiseert S.V. Pallós voor zichzelf en bevriende verenigingen een driewapenséquipetoernooi in de tuin van het zestiende-eeuwse Slot Zuylen. Alle informatie over wat waarschijnlijk het mooiste schermtoernooi van Nederland is, is op deze pagina te vinden.

 

Inschrijvingen

Je kunt inschrijven door het inschrijfformulier op de site (inschrijfformulier) te gebruiken van de organisatie.

  • De inschrijvingen zijn geopend tot 30 juni 2024.
  • Het toernooi zal plaatsvinden op Zondag 7 juli 2024.
  • Reserve datum is Zondag 1 september 2024

 

 

Datum: Zondag 07 juli 2024.

 

Locatie

Slot Zuylen, Tournooiveld 1, Oud Zuylen.

 

Steun het Museum

Ga naar de volgende pagina: Pagina Slot Zuylen

  • Je kan kiezen uit lid worden Vereniging Vrienden van Slot Zuylen
  • Schenken
  • Doneren
Route naar Slot Zuylen

Route naar Slot Zuylen

UITNODIGING SLOT ZUYLENTOERNOOI 2024

 

S.V. Pallós organiseert samen met het Slot Zuylen het Slot Zuylentoernooi 2024. Dit is een voortzetting op een al langlopende traditie, dit wordt namelijk de 26ste editie.

Zondag 7 juli kun je weer meedoen aan dit invitatie­toernooi. Omdat we buiten schermen op gras wordt bij slecht weer het toernooi verplaatst naar (waarschijnlijk) zondag 01 september 2024. 

Het Slot Zuylentoernooi is een equipetoernooi. De equipes dienen te bestaan uit één florettist, één épéist en één sabreur. Op alle wapens wordt elektrisch geschermd. Met de bijgevoegde inschrijflijst kunnen equipes zich opgeven, maar kunnen ook individuele schermers zich inschrijven. Deze laatsten zullen door de wedstrijdleiding worden ingedeeld in equipes.
Doe goed schoeisel aan!

 

Inschrijfgeld

25,00 per deelnemer (Toernooi, Barbecue & Consumpties)
25,00 alleen deelname aan Barbecue & Consumpties
5,00 bij alleen deelname toernooi.
Het Slot kent een entree van € 5,-. Voor schermers geldt deze niet, maar wel voor toeschouwers.
Betaling aan s.v. Pallós kunnen alleen op locatie bij aanwezigheid gedaan worden via PIN.

 

Inschrijfdatum

Uiterlijk inschrijven tot 30 juni.

 

Programma

11.00 - Appèl

11.30 - Aanvang toernooi

±17.00 - Einde toernooi & prijsuitreiking

18.00 - Barbecue op het terras

22.00 - Einde

 

Barbecue & Consumptie

We gaan ervanuit dat iedereen meedoet aan de barbecue. Zo niet, wilt je dat dan aangeven op de inschrijflijst. De consumptie zijn inclusief voor de alcoholische en niet alcoholische consumpties. Deelname aan de barbecue alleen is ook mogelijk en kost € 25,00 (exclusief toegang tot het Slot).
Wilt je er s.v.p. bijzetten als je vegetarisch wilt eten.

Betaling aan s.v. Pallós kunnen alleen op locatie bij aanwezigheid gedaan worden via PIN.

 

Aantal deelnemers

Maximaal 18 equipes, inschrijving in volgorde van binnenkomst.

 

Betaling

Het inschrijfgeld wordt op de toernooidag voldaan. Alleen betalingen via PIN worden geaccepteerd. Omdat wij voor het ingeschreven aantal schermers en eventuele begeleiders barbecuevlees/ vegetarisch inslaan, dient ook bij niet verschijnen en annulering na de inschrijfdatum het inschrijfgeld te worden voldaan. Door inzenden van het inschrijfformulier staat de vereniging garant voor de betaling van alle ingeschreven schermers.

 

Parkeren

Er is een parkeerterrein bij het Slot. Parkeerkosten bedragen € 5,00 voor de dag, maar bij vertrek na 17:00 is de slagboom open en zijn er geen kosten verschuldigd.

 

Weer

Bij slecht weer wordt het toernooi en de barbecue verplaatst naar waarschijnlijk 1 september 2024. Dit wordt uiterlijk vrijdagmiddag 05 juli beslist. Op het inschrijfformulier kunnen twee telefoonnummers worden ingevuld waar wij afgelasting van het toernooi kunnen doorgeven. 

 

Genodigden

Hoc Habet Eindhoven, Donar en Heerenleed uit Groningen, Esprit Amsterdam, S.V. Valiant ’t Harde en de Tenterden Swords Fencing Club.

 

Pallós hoopt jullie allemaal in Oud-Zuilen te treffen op zondag 7 juli.
 

 

Met vriendelijke schermgroet,

 

Schermvereniging Pallós

 

INVITATION SLOT ZUYLEN TOURNAMENT 2024

 

S.V. Pallós together with the Slot Zuylen is organising the Slot Zuylentoernooi 2024. This is a continuation on an already long-running tradition, as this will be the 26th edition.
Sunday 7 July you can join this invitational tournament again. Because we are fencing outside on grass, the tournament will be moved to (probably) Sunday september 1th  2024 in case of bad weather.

The Slot Zuylento tournament is an equipo tournament. The teams should consist of one florettist, one épéist and one sabreur. Electric fencing will take place on all weapons. With the enclosed registration list, teams can register, but individual fencers can also register. The latter will be divided into teams by the competition management.
Put on good footwear!

 

 

Entry fee

25,00 per participant (Tournament, Barbecue & Refreshments).

25,00 participation only in Barbecue & Refreshments
€ 5,00 when only participating in the tournament.
The Castle has an entry fee of € 5. This does not apply to fencers, but it does apply to spectators.
Payment to s.v. Pallós can only be made on location at attendance via CARDS only.

 

Entry date

Register by 30 June at the latest.

 

Programme

11.00 - Appèl

11.30 - Start tournament

±17.00 - End of tournament & prize-giving ceremony

18.00 - Barbecue on the terrace

22.00 - End

 

Barbecue & Consumption

We assume that everyone will participate in the barbecue. If not, would you please indicate this on the registration list. Consumption is included for alcoholic and non-alcoholic drinks. Participation in the barbecue alone is also possible and costs € 25,00 (excluding entrance to the Castle).
Would you please add if you want to eat vegetarian.

 

Payment to s.v. Pallós can only be made on location at attendance via PIN.

 

Number of participants

Maximum 18 equipments, registration in order of entry.

 

Payment

The entry fee will be paid on the tournament day. Only payments via CARDS only will be accepted. As we stock barbecue meat/vegetarian food for the number of fencers and any accompanying persons, the entry fee must also be paid in case of no-show and cancellation after the entry date. By submitting the registration form, the association guarantees the payment of all registered fencers.

 

Parking

There is a car park near the Slot. Parking fees are € 5,00 for the day, but when leaving after 17:00 the barrier is open and no fees are payable.

 

Weather

In case of bad weather, the tournament and barbecue will be moved to probably September 1, 2024. This will be decided by Friday afternoon, 05 July. Two telephone numbers can be entered on the registration form where we can notify cancellation of the tournament. 

 

Invited guests

Hoc Habet Eindhoven, Donar en Heerenleed from Groningen, Esprit Amsterdam, S.V. Valiant ’t Harde and Tenterden Swords Fencing Club.

 

Pallós hopes to see you all in Oud-Zuilen on Sunday 7 July.

 

With kind fencing greetings,

 

Fencing Association Pallós